Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/30/2019 in all areas

  1. 1 point
    Thanks, please if you are mining consider passing a small amount over every month for the hosting. Here is the most recent: { "t_update": ["2019-01-30 18:59:34"], "block_height": [552605], "n_created": [223093428.049657], "n_premine": [222222222], "n_mined": [871206.049656689], "n_burned": [175839877.30326], "current_supply": [47253550.7463967], "final_supply": [77303932], "used": [676925], "have_balance": [106366] } address current first_in last_in first_out last_out note 1 0000000000000000000000000000000000 175,839,877 285,633 318,785 NA NA Burned coins 2 DHy2615XKevE23LVRVZVxGeqxadRGyiFW4 7,680,271 0 338,223 1 338,223 Xaya team: Premine (10% final supply) 3 CPR4dDAPSHYWBYr6nZMhoy4prkRA9WZxgf 1,500,001 253,261 277,680 NA NA <NA> 4 CXaB6a5qJ1W18kAn9PD1YbWJ6MXkEzpGLN 1,319,950 320,923 320,923 NA NA <NA> 5 CJwvs9JuqcskANChNinZZWzkcYhp4M2EB5 1,316,850 297,458 297,458 NA NA <NA> 6 CH7RjcL2FmF2Tu222abyv1tHx8bSnXH7y1 1,152,063 287,820 551,482 287,869 551,482 Liquid Exchange: Cold wallet 7 CRmn7rBsMg4VDEBu5nbRqwZxmaKj8jfNae 1,100,000 289,047 289,047 NA NA <NA> 8 CM9U2WGYxFuS26uuqGCfJH8HqqEyNnpPvj 900,245 289,047 289,047 NA NA <NA> 9 CPpADzJ1ovr97HvRiQuKk27cXJCjndDayP 888,445 513,345 513,345 NA NA <NA> 10 CHdxYY4V1XkMd6TVSWmYDWvLN231DQzvCu 888,445 526,960 526,960 NA NA <NA> 11 CaS7G5pDmbk2gKeG7GMT7NyoAYQ1xpQ6Xh 799,950 299,111 299,111 NA NA <NA> 12 CXY12KC6xw2SokjUuWFCvJZCXU64Aeoeqc 760,001 45,171 250,608 NA NA <NA> 13 CRy3N9y1zXTWqPXXdavYUkL3AJavzbEmpF 618,015 277,669 301,105 NA NA <NA> 14 CNbWcG1JQUvtNdduGG7NArnTTKVtkimD6s 574,048 265,415 271,559 271,555 271,593 <NA> 15 CcmUfvfFhT2RszPoczW4E9reD9EiaFo3zG 568,799 285,604 285,604 NA NA Received HUC airdrop 16 chi1qah5cwrswaufmmutc7eduh453a6cpac5vupwrkd 540,648 285,732 526,960 285,931 526,960 Xaya team: Uncollected presale coins 17 CYJb9Yux2gbZqW5p2cTF65uHjw8BsJv7sd 540,000 289,047 289,047 NA NA <NA> 18 CJqqZ389fB8Vfo83oh3JrfQqYZAgajs9dQ 500,000 289,047 289,047 NA NA <NA> 19 CX4EMTRBgit2xuniS34r1HfVJVZArHgKXn 500,000 45,170 250,522 NA NA <NA> 20 chi1qzpeqgsgcw7q9hrysa89d5u7z56wgs3sg5aj6an 491,713 315,731 516,364 315,854 516,364 Xaya team: Bounty address 21 CZjFvkS9HsrQBEd2dipCWUasXietyhn5uX 420,633 280,540 280,540 NA NA <NA> 22 CLB6yf9oRjUwLQzXuVGXCZRZfftFZe3D9S 400,100 271,555 271,593 NA NA <NA> 23 CXFGPnGNPao3CpktpMZCnRv6xSdub31XFe 386,520 305,558 338,233 305,570 305,570 <NA> 24 CUya84CkpyjCHwWKicpjmPDshAptSLcDcu 386,520 419,954 419,954 NA NA <NA> 25 CUq2decAt58qPKnXmZwKmTYQ13LsmFBHLD 377,877 214,333 545,615 236,566 421,873 <NA> 26 CKgBuLRhtfwZW8x85LXdh2kZ27T85brRrq 360,000 300,970 342,602 NA NA <NA> 27 CeaKMyB2pgPVMwQjnZJKssyXQYACH8NN8x 322,176 537,729 548,807 537,731 548,807 Consolidated ~200k pre-fork CHI (sha256 pool?) 28 CUWfCyKLvjmPaAKJhr3MmcWNpr9EGvn3CV 313,138 323,851 422,753 NA NA <NA> 29 chi1qj8szqhkgtsg2le03237kh7tats4m6sd83auz7j 300,000 258,749 277,682 260,921 260,921 <NA> 30 CZCfgCKA91g7Wz5PJivVdPpHrPzSS7VDQC 298,900 301,661 301,661 NA NA <NA> 31 CGuXPEbR4BdMu7LkgD1sUrgE9fqCEGumoR 258,736 91,770 285,931 98,261 98,261 <NA> 32 CcYSNn4FcQRS6AVN2tmU5jfyfBZgX9tT7o 250,855 353,987 487,729 NA NA <NA> 33 CczKA52iehRT1VKxXB3L8Z1bqcgYKJnbAR 232,300 250,610 250,610 NA NA <NA> 34 CUaq7PGY3yR82Wj1oUQdGY7WmmLmkKy9EW 229,690 289,047 289,047 NA NA <NA> 35 CWbruqMXhRmziY1cmEoY9x1BTztw5VBBag 220,950 45,171 250,566 79,617 79,617 <NA> 36 CU1BaGrq4WsEWWKAViy63pfmeecL6mHcSs 217,121 250,610 315,855 NA NA <NA> 37 CHzeYEwZPFo9Pbcqr3mgWAwCyZWGDkDxRa 211,639 285,604 285,604 NA NA Received HUC airdrop 38 CKiretSQgUkDzA6bmP1RHiNFJefQ4oyUWF 210,041 5,925 285,931 5,930 5,930 <NA> 39 Cbbj48VDARHjsGha4X3csenDJbR6WBm2ZD 207,517 297,178 297,178 NA NA <NA> 40 CSAx2Cbp54jsov29ZPb8WgT6pEr4MFUTxk 205,000 288,851 301,680 NA NA <NA> 41 CRXpTiVpLoVcxTNr9wm7swup7rMv7m71ds 200,000 280,621 280,916 280,892 280,892 <NA> 42 Cb7p7U3u8dDwJnqJdFapjZ9w1ApXLBMUjS 200,000 392,469 480,200 NA NA <NA> 43 CaJkj7CyHEh69SkRWbTsTFoS4B3daphktM 200,000 277,672 277,672 NA NA <NA> 44 CYfXYrsaxFm1mkns1XjP2W4jG8DMZhx9sZ 200,000 268,149 268,149 NA NA <NA> 45 CT5LGES7UByNLu5JfvCcywmHH3cFLELPCL 200,000 301,687 301,720 NA NA <NA> 46 CWs3PsJgh4HmjZxxbv6uaad8KidpAsm1t7 199,998 268,161 268,161 NA NA <NA> 47 CPPK8kv467Sa2foxLrzxnsj1AVYScFuk8o 199,951 50,636 250,608 50,652 50,652 <NA> 48 CVKJwTHnpGA462DkH4AfxSyAqJSmYFCsJe 196,739 285,604 285,604 NA NA Received HUC airdrop 49 CXEgSZbKhgtcZe3cyapeLtAQ7f2MmpTqzs 191,000 301,105 301,105 NA NA <NA> 50 CfiFf6MAToDQZcR91aVeB1AK5TDAd9NrRP 190,000 250,610 250,610 NA NA <NA>
×
×
  • Create New...

Important Information

Your use of this site is governed by our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.